Skip to main content

Prawo cywilne

Bardzo szeroka problematyka prawa cywilnego składa się z wielu gałęzi, są to między innymi prawo pracy, prawo rodzinne, spadkowe, prawo do zobowiązań, odszkodowania etc. Prawo cywilnie skupia się przede wszystkim na ochronie dóbr osobistych każdego człowieka. Oferuję kompleksowe wsparcie w każdej z tych gałęzi, przede wszystkim w windykacji roszczeń, a także pomagam w sporządzaniu wszelkich umów cywilnoprawnych, które chronią interesy moich klientów.

Kontakt

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest zbiorem przepisów prawnych, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Stanowi dziedzinę prawa cywilnego. Reguluje ono m.in. rozwody, majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, a także stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia, dotyczy także spraw alimentacyjnych. W naszej kancelarii oferujemy pomoc związaną zarówno z prawem rodzinnym, jak i opiekuńczym.

Kontakt

Prawo karne

Każdy z nas nawet zupełnie niespodziewanie może wpaść w kłopoty. Niewinna z pozoru sytuacja może zaważyć na naszym życiu... Wspieram klientów w trudnych chwilach, które związane są z postępowaniami o charakterze karnym. W tych wypadkach najczęściej staram się ustalić przyczynę, która spowodowała wykroczenie lub przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo podlegające pod kodeks karny.

Kontakt

Prawo administracyjne i Sądowo administracyjne

Świadczę pomoc dowolnej sprawie związanej między innymi z chęcią złożenia skargi bądź odwołania, związanych z decyzjami na polu administracyjnym, wspieram w problematycznych sytuacjach związanych z podatkami. Specjalizuję się ponad to w przygotowaniu wniosków formalnych, które stanowią przepustkę do wielu ważnych dla naszych klientów czynności. Zajmuję się postępowaniami administracyjnymi i reprezentuję klientów przed Sądem Administracyjnym.

Kontakt

Prawo pracy

Uważasz, że zostałeś bezprawnie zwolniony? Jesteś nieuczciwie traktowany w miejscu swojego zatrudnienia? Pracodawca zwleka z wypłatą wynagrodzenia? Zapraszam do kontaktu! Pomogę uzyskać rekompensatę oraz przywrócić status pracownika. Pomogę również w pozwach zbiorowych. Przygotuję rozmaite pisma, takie jak regulaminy, umowy czy różnorakiego rodzaju kontrakty biznesowe.

Kontakt