Skip to main content

Blog

Blog
2022-09-11

W pułapce kredytu konsumenckiego

We współczesnym obrocie handlowym istnieje wiele sposobów przekonania konsumenta do zakupu. Jednym z nich jest oferowanie garnków bądź pościeli, na specjalnie zorganizowanych „pokazach”. Nie jest przy tym powszechnie wiadome, że…
Blog
2022-09-11

Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że kwestie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez dziecko należy oceniać przy rozróżnieniu dwóch możliwych sytuacji: gdy szkodę wyrządza dziecko w wieku poniżej lat 13 i…
Blog
2022-09-11

Czy wolno dowolnie wykorzystywać zdjęcia? Jakie prawa ma osoba fotografowana?

W dobie powszechnej informatyzacji niczym niezwykłym jest ciągła cyrkulacja w Internecie fotografii osób znanych, jak i też kompletnie anonimowych. Jak kształtują się prawa twórców takich dzieł, a jak – osób…
Blog
2022-09-11

Małżeństwo i majątek

Wstąpienie w związek małżeński, oprócz scementowania uczucia, niesie za sobą wiele konsekwencji prawnych. Szczególnie rozbudowaną kwestią są stosunki majątkowe między nupturientami (osobami planującymi zawrzeć związek małżeński), zaś najwięcej problemów z…
Blog
2022-09-11

Eksmisja sprawcy przemocy

Przemoc w rodzinie pozostaje nierozwiązywalnym problemem w społeczeństwie. Według policyjnych statystyk, w 2020 r. liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, wynosiła 85 575.…
Blog
2022-09-11

Prawa osoby pokrzywdzonej zdarzeniem drogowym

W pierwszej kolejności należy ogólnie odnieść się do kwestii wyrównania szkody pokrzywdzonemu zdarzeniem drogowym. Z jednej strony zainteresowanemu przysługuje odszkodowanie – obejmujące straty materialne poniesione przez pokrzywdzonego, z drugiej zaś…