Skip to main content

Blog

Blog
2023-04-19

Przed hejtem w sieci można się bronić

Czy na obelgi, pomówienia i zwykłe kłamstwa, zamieszczane w komentarzach lub na portalach społecznych nie ma mocnych? Jak się bronić? ZNIESŁAWIENIE I ZNIEWAGA POPRZEZ INTERNET – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA OBRAŻANIE…
Blog
2023-04-19

Rozwód a separacja

Jeśli już nie ma szans na uratowanie małżeństwa i para decyduje się na rozstanie, co dalej? Czym różni się rozwód od separacji, jak przebiega proces sądowy? ROZWÓD A SEPARACJA –…
Blog
2023-04-19

Czym jest obrona konieczna?

OBRONA KONIECZNA Obrona konieczna została określona w art. 25 kodeksu karnego i jest jedną z okoliczności legalizujących czyn uznawany za bezprawny. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach czyn, który byłby…
Blog
2023-04-19

Jak reklamować usługi turystyczne?

Umowa zawierała co innego niż zastaliśmy na miejscu? Warunki były nie takie, na jakie umawialiśmy się z biurem podróży? Jak zareklamować nieudany wyjazd? Ze względu na zbliżające się wakacje, warto…
Blog
2023-04-19

Prawo wobec nieletnich

Wbrew popularnym poglądom, młody wiek sprawcy nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie porządku prawnego. Kim jest nieletni w rozumieniu przepisów prawa karnego? Na jakich zasadach może odpowiadać za swoje czyny? Odpowiedzialność…
Blog
2023-04-19

Jak prawidłowo sporządzić testament

Potrzeba rozporządzenia swoim majątkiem po śmierci może pojawić się w każdym czasie i wcale nie musi być powiązana ze stanem zdrowia potencjalnego spadkobiercy. Jest czymś normalnym, iż krewni pragną oszczędzić…
Blog
2022-09-11

W pułapce kredytu konsumenckiego

We współczesnym obrocie handlowym istnieje wiele sposobów przekonania konsumenta do zakupu. Jednym z nich jest oferowanie garnków bądź pościeli, na specjalnie zorganizowanych „pokazach”. Nie jest przy tym powszechnie wiadome, że…
Blog
2022-09-11

Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że kwestie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez dziecko należy oceniać przy rozróżnieniu dwóch możliwych sytuacji: gdy szkodę wyrządza dziecko w wieku poniżej lat 13 i…
Blog
2022-09-11

Czy wolno dowolnie wykorzystywać zdjęcia? Jakie prawa ma osoba fotografowana?

W dobie powszechnej informatyzacji niczym niezwykłym jest ciągła cyrkulacja w Internecie fotografii osób znanych, jak i też kompletnie anonimowych. Jak kształtują się prawa twórców takich dzieł, a jak – osób…
Blog
2022-09-11

Małżeństwo i majątek

Wstąpienie w związek małżeński, oprócz scementowania uczucia, niesie za sobą wiele konsekwencji prawnych. Szczególnie rozbudowaną kwestią są stosunki majątkowe między nupturientami (osobami planującymi zawrzeć związek małżeński), zaś najwięcej problemów z…
Blog
2022-09-11

Eksmisja sprawcy przemocy

Przemoc w rodzinie pozostaje nierozwiązywalnym problemem w społeczeństwie. Według policyjnych statystyk, w 2020 r. liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, wynosiła 85 575.…
Blog
2022-09-11

Prawa osoby pokrzywdzonej zdarzeniem drogowym

W pierwszej kolejności należy ogólnie odnieść się do kwestii wyrównania szkody pokrzywdzonemu zdarzeniem drogowym. Z jednej strony zainteresowanemu przysługuje odszkodowanie – obejmujące straty materialne poniesione przez pokrzywdzonego, z drugiej zaś…